Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Aktualności

Pokaż tylko wpisy dodane w roku:

Konsultacje społeczne dotyczące zharmonizowanej klasyfikacji

(23.05.2018)

Europejska Agencja Chemikaliów ogłosiła konsultacje społeczne odnośnie zharmonizowanej klasyfikacji dla następujących substancji:

 1. (R)-p-mentha-1,8-diene; d-limonene (CAS 5989-27-5)
 2. 1-isopropyl-4-methylbenzene; p-cymene (CAS 99-87-6)
 3. p-mentha-1,3-diene; 1-isopropyl-4-methylcyclohexa-1,3-diene; alpha-terpinene (CAS 99-86-5)

Termin zgłaszania uwag upływa 20 lipca 2018.
 

WIĘCEJ INFORMACJI


więcej »

Formaldehyd i inne substancje CMR

(23.05.2018)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 maja 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/675 z dnia 2 maja 2018 r. zmieniające dodatki do załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do substancji CMR.

więcej »

Konsultacje społeczne dotyczące zharmonizowanej klasyfikacji

(10.05.2018)

Europejska Agencja Chemikaliów ogłosiła konsultacje społeczne odnośnie zharmonizowanej klasyfikacji substancji (RS)-1-{1-ethyl-4-[4-mesyl-3-(2-methoxyethoxy)-o-toluoyl]pyrazol-5-yloxy}ethyl methyl carbonate; tolpyralate (nr CAS 1101132-67-5).

Termin zgłaszania uwag upływa 2 lipca 2018.
 


więcej »

Zaproszenia do składania dowodów - octamethylcyclotetrasiloxane (D4), decamethylcyclopentasiloxane (D5), dodecamethylcyclohexasiloxane (D6)

(10.05.2018)

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) zaprasza przedstawicieli państw członkowskich, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, naukowców oraz wszelkie zainteresowane strony do przedstawienia dowodów („call for evidence”) w procesie przygotowania wniosku w sprawie ograniczenia dla substancji:

 • octamethylcyclotetrasiloxane (D4), nr CAS 556-67-2 , nr WE 209-136-7;
 • decamethylcyclopentasiloxane (D5), nr CAS 541-02-6, nr WE 208-764-9;
 • dodecamethylcyclohexasiloxane (D6), nr CAS 540-97-6, nr WE 208-762-8.
więcej »

Konsultacje społeczne dotyczące zharmonizowanej klasyfikacji (termin zgłaszania uwag upływa 22 czerwca 2018)

(08.05.2018)

Europejska Agencja Chemikaliów ogłosiła konsultacje społeczne odnośnie zharmonizowanej klasyfikacji dla następujących substancji:

 1. Protiokonazol  (CAS 178928-70-6)
 2. Siltiofam (CAS 175217-20-6)
 3. Tiofanat metylowy (CAS 23564-05-8)

Termin zgłaszania uwag upływa 22 czerwca 2018.

WIĘCEJ INFORMACJI


więcej »

Metanol - sprostowanie

(24.04.2018)

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 19 kwietnia 2019 r. opublikowane zostało sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2018/589 z dnia 18 kwietnia r. zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do metanolu.

więcej »

Metanol

(23.04.2018)

!nformujemy, że w dniu 18 maja 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/589 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do metanolu.

więcej »

Seminarium internetowe "Webinar" - Poison centres: using the UFI for your products and mixtures.

(17.04.2018)

Uprzejmie informujemy, że Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) organizuje webinar "Poison centres: using the UFI for your products and mixtures"00 dotyczący generowania nr UFI (Unique Formula Identifier) zgodnie z przepisami załącznika VIII w sprawie zharmonizowanych informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia do Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP).

więcej »

Konsultacje społeczne dotyczące zharmonizowanej klasyfikacji (termin zgłaszania uwag upływa 08 czerwca 2018)

(10.04.2018)

Europejska Agencja Chemikaliów ogłosiła konsultacje społeczne odnośnie zharmonizowanej klasyfikacji dla następujących substancji:

 1. (5-chloro-2-methoxy-4-methyl-3-pyridyl)(4,5,6-trimethoxy-o-tolyl)methanone; pyriofenone (CAS 688046-61-9)
 2. 1,4-dioxane (WE 204-661-8, CAS 123-91-1)
 3. flumioxazin (ISO); N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-ene-1,2-dicarboximide (CAS 103361-09-7)
 4. N-methoxy-N-[1-methyl-2-(2,4,6-trichlorophenyl)-ethyl]-3-(difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxamide; pydiflumetofen (CAS 1228284-64-7)

Termin zgłaszania uwag upływa 08 czerwca 2018.

WIĘCEJ INFORMACJI


więcej »

Zaproszenia do składania dowodów - oxo-degradable plastics (oksydegradowalne tworzywa sztuczne)

(05.04.2018)

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) zaprasza przedstawicieli państw członkowskich, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, naukowców oraz wszelkie zainteresowane strony do przedstawienia dowodów („call for evidence”) w procesie przygotowania wniosku w sprawie ograniczeń oksydegradowalnych tworzyw sztucznych.

więcej »
Wybierz stronę: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ...  z  100   następna  
 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie