Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Aktualności

Eksport/Import - Raportowanie zgodnie z artykułem 10 rozporządzenia 649/2012

(04.03.2015)

OBOWIĄZEK PRZEKAZANIA INFORMACJI O ILOŚCI IMPORTOWANEJ LUB EKSPORTOWANEJ NIKOTYNY

Nikotyna, (nr CAS 54-11-5, nr EC 200-193-3) podlega przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 649/2012  z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów. Jest ona wymieniona w załączniku I, część 2, do tego rozporządzenia, w związku z zakazem jej stosowania na obszarze Unii w kategorii pestycydy.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia 649/2012  wywóz chemikaliów wymienionych w załączniku I poza obszar Unii musi być poprzedzony przesłaniem do wyznaczonego organu w państwie wywozu powiadomienia o wywozie. W przypadku przywozu tych chemikaliów nie istnieje obowiązek powiadamiania o przywozie na obszar Unii, ale rozporządzenie 649/2012  nakłada na importerów obowiązek przekazywania wyznaczonemu organowi krajowemu rocznych sprawozdań  z ilości importowanych chemikaliów. Obowiązek ten jest w mocy bez względu na przewidywaną kategorię ich zastosowania.

Podsumowując:

Zgodnie z rozporządzeniem 649/2012 każdy importer i eksporter chemikaliów wymienionych w załączniku I do tego rozporządzenia ma obowiązek przekazywania w pierwszym kwartale każdego roku informacji o ilości tych chemikaliów (substancjach w postaci własnej oraz zawartych w mieszaninach lub w wyrobach) wprowadzonych (zaimportowanych) na obszar Unii lub eksportowanych z obszaru Unii, w poprzednim roku.

 Aby przekazać informacje o przywozie/wywozie chemikaliów, w tym nikotyny, należy zarejestrować się w bazie e-PIC:

https://epic.echa.europa.eu/pic-industry-web/index.xhtml

i wypełnić zakładkę „Article 10 report” i wysłać poprzez tę bazę do DNA czyli Biura ds. Substancji Chemicznych.


 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie