Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Aktualności

Konsultacje publiczne w sprawie proponowanego ograniczenia dla diizocyjanianów

(13.06.2017)

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o trwających na stronie Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) konsultacjach w sprawie planowanych ograniczeń wprowadzania do obrotu oraz stosowania substancji diizocyjanianów w ich postaci własnej, jako składnika innych substancji lub w mieszaninie, powyżej określonych stężeń, w  zastosowaniach przemysłowych oraz profesjonalnych.

Konsultacje publiczne w sprawie proponowanego ograniczenia zostały rozpoczęte w dniu 22 marca 2017 r. i będą trwały do 22 września 2017 r.

Sprawozdawcy ECHA proszą o składanie pisemnych komentarzy w jak najwcześniejszym terminie.
W konsultacjach mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane strony poprzez wypełnienie kwestionariusza w języku angielskim dostępnego na tronie ECHA. Kwestionariusz można pobrać również bezpośrednio tutaj
 

Kwestionariusz składa się z 5 następujących pytań:

1. What transition period do you consider to be appropriate to implement the measures specified in the restriction proposal and why? Please mention potential priorities in terms of application area or geographic regions.

2. What approaches (in addition to those already mentioned in the dossier) would you propose to communicate the requirements of the restriction through the supply chain, to effectively inform all levels of downstream users about their duties (including SMEs and self-employed practitioners)?

3. Could you give examples of training methods in the area of occupational health and safety which have proven to be particularly effective? Could you provide information on how the effectiveness of these methods has been assessed?

 4. Do you have an information on a case(s) where respiratory or skin isocyanate-related symptoms were observed with a product containing less than 0.1% diisocyanates? Please provide as detailed case information as possible.

 5. How would the proposed training program affect your company (we are particularly interested in how this affects SMEs or self-employed persons)?

a) What would be the most important cost to your company from the proposed training program – the €-cost of training, loss of employee time, else?

b) Would the training program benefit your company in other ways besides potential improvements in worker health, such as improved productivity/working methods?

 

Pełne brzmienie projektowanych przepisów oraz odesłania do wszelkich dokumentów źródłowych jest dostępne na stronie ECHA w zakładce: „restrictions-under-consideration” lub w polskiej wersji „Przedstawione ograniczenia w trakcie rozpatrywania”.

Dokumenty można również pobrać tutaj klikając w link

Po zakończonych konsultacjach publicznych ostateczna opinia w sprawie proponowanych ograniczeń dla diizocyjanianów zostanie przyjęta przez Komitety RAC i SEAC w marcu 2018 r. Opinia zostanie przedłożona Komisji Europejskiej, która podejmie decyzję co do proponowanego brzmienia projektu rozporządzenia zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia REACH w sprawie OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRODUKCJI, WPROWADZANIA DO OBROTU I STOSOWANIA NIEKTÓRYCH NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI, MIESZANIN I WYROBÓW.
 


 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie