Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Aktualności

Call for comments and evidence - Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)

(13.06.2017)

Europejska Agencja Chemikaliów zaprasza przedstawicieli państw członkowskich, przedsiębiorców, organizacji oraz wszelkich zainteresowanych stron do składania uwag i przedstawienia dowodów („call for comments and evidence”) w procesie przygotowania wniosku w sprawie ograniczeń dla poniższych substancji:

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA):

  1. benzo[a]piren (BaP), CAS 50-32-8
  2. benzo[e]piren (BeP), CAS 192-97-2
  3. benzo[a]antracen (BaA), CAS nr 56-55-3
  4. chryzen (CHR), CAS 218-01-9
  5. benzo[b]fluoranten (BbF), CAS 205-99-2
  6. benzo[j]fluoranten (BjF), CAS 205-82-3
  7. benzo[k]fluoranten (BkF), CAS 207-08-9
  8. dibenzo[a,h]antracen (DBahA), CAS 53-70-3.

Celem konsultacji jest zebranie informacji na temat zawartości substancji WWA wymienionych w wyrobach i w zabawkach, o których mowa w pkt. 5 i 6 pozycji 50 załącznika XVII udostępnionych ogółowi społeczeństwa, metod analitycznych stosowanych do oceny ich zawartości oraz dostępności substancji alternatywnych o niskiej zawartości WWA (w szczególności sadzy węglowej „carbon black” oraz olejów zmiękczaczy) stosowanych do produkcji gumowych i plastikowych elementów tych wyrobów.

Informacje należy składać wykorzystując bezpośredni dostęp do kwestionariusza opublikowanego na stronie ECHA, link do strony TUTAJ:

Konsultacje rozpoczęły się w dniu 1 czerwca 2017 r. i będą trwały do 31 lipca 2017 r.

Zalecamy Państwu czynny udział w powyższych konsultacjach ponieważ informacje, które Państwo przekażecie mogą mieć istotny wpływ na przygotowywaną przez wnioskodawcę dokumentację dotyczącą przyszłych ograniczeń dotyczących produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych substancji, mieszanin i wyrobów określonych przepisami załącznika XVII REACH.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie ECHA w zakładce: substancje stanowiące zagrożenie (link).


 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie