Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Aktualności

Call for evidence - Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)

(18.09.2017)

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) zaprasza przedstawicieli państw członkowskich, przedsiębiorców, organizacji oraz wszelkich zainteresowanych stron do przedstawienia dowodów („call for evidence”) w procesie przygotowania wniosku w sprawie ograniczeń dla poniższych substancji:

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA):

  1. benzo[a]piren (BaP), CAS 50-32-8, CAS 63466-71-7, WE 200-028-5,
  2. benzo[e]piren (BeP), CAS 192-97-2, WE 205-892-7,
  3. benzo[a]antracen (BaA), CAS 56-55-3, CAS 1718-53-2, WE 200-280-6,
  4. chryzen (CHR), CAS 218-01-9, CAS 1719-03-5, WE 205-923-4,
  5. benzo[b]fluoranten (BbFA), CAS 205-99-2, WE 205-911-9,
  6. benzo[j]fluoranten (BjFA), CAS 205-82-3, WE 205-910-3,
  7. benzo[k]fluoranten (BkFA), CAS 207-08-9, WE 205-916-6,
  8. dibenzo[a,h]antracen (DBahA), CAS 53-70-3, WE 200-181-8.

Wniosek w sprawie planowanych ograniczeń regulowanych przepisami załącznika XVII jest przygotowywany przez państwo członkowskie Holandię we współpracy z ECHA.

Celem konsultacji jest zebranie informacji na temat wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) stosowanych w granulatach tworzyw sztucznych i gumowych służących jako wypełnienie materiału wykorzystywanego do budowy sztucznej murawy w obiektach sportowych. Zbierane w konsultacjach dane dotyczą informacji na temat zawartości WWA w granulatach tworzyw sztucznych i gumowych w całej UE, dostępnych substancji alternatywnych, technicznej wykonalności ich zastąpienia oraz kosztów związanych z ich zastosowaniem.  

Informacje należy składać wykorzystując bezpośredni dostęp do kwestionariusza opublikowanego na stronie ECHA, link do strony TUTAJ.

Konsultacje rozpoczęły się w dniu 23 sierpnia 2017 r. i będą trwały do 18 października 2017 r.

Zalecamy Państwu czynny udział w powyższych konsultacjach, ponieważ informacje, które Państwo przekażecie mogą mieć istotny wpływ na przygotowywaną przez wnioskodawcę dokumentację dotyczącą przyszłych ograniczeń dotyczących produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych substancji, mieszanin i wyrobów określonych przepisami załącznika XVII REACH.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie ECHA w zakładce: Procedura wprowadzania ograniczeń (link).
 


 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie