Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Aktualności

13 kurs OECD dla inspektorów Dobrej Praktyki Laboratoryjnej Kraków 2-5 października 2017

(16.10.2017)

W dniach 2-5 października 2017 r. w Krakowie  miał miejsce 13 kurs OECD dla inspektorów Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. Kurs ten zorganizowany został, pod patronatem Grupy Roboczej OECD ds. DPL, przez Biuro ds. Substancji Chemicznych. W kursie wzięło udział ponad 80 inspektorów DPL z 36 krajów. Celem kursów dla inspektorów DPL, organizowanych raz na dwa lata, jest wzajemna wymiana doświadczeń oraz ujednolicenie stanowiska inspektorów odnośnie wymagań DPL.

Kurs zorganizowany w Polsce przeznaczony był dla doświadczonych inspektorów DPL. Kurs składał się z wykładów oraz warsztatów, podczas których dyskutowano, rozwiązywano problemy przed którymi stają inspektorzy DPL podczas kontroli certyfikowanych jednostek badawczych czy też podczas rewizji badań przeprowadzanych na wniosek jednostek oceniających składaną przez przedsiębiorców dokumentację rejestracyjną np. Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) czy Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Tematyka przeprowadzonych warsztatów była następująca:

- praktyczne aspekty kontroli i weryfikacji przeprowadzanej przez inspektorów DPL w certyfikowanych jednostkach badawczych,

-   kontrola systemów komputerowych podczas inspekcji DPL,

-   praktyczne aspekty decyzji stwierdzającej niezgodność badania lub certyfikowanej jednostki badawczej z wymaganiami DPL.

Więcej informacji na temat kursu znajdą Państwo na stronie: http://13glpoecd.pl/

Dobra Praktyka Laboratoryjna (DPL) to wprowadzony w państwach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz we wszystkich państwach Unii Europejskiej jednolity system zapewnienia jakości wymaganych prawem nieklinicznych badań laboratoryjnych, służących ocenie wpływu substancji i ich mieszanin na zdrowie i bezpieczeństwo człowieka oraz na środowisko. Podstawą prawną działania systemu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w Polsce jest rozdział 4 ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. Poprzez odwołania do tej ustawy w innych ustawach lub w związku z bezpośrednio obowiązującymi rozporządzeniami UE, system obejmuje także badania produktów leczniczych, weterynaryjnych produktów leczniczych, środków ochrony roślin, produktów biobójczych, kosmetyków, dodatków do żywności, dodatków do pasz, detergentów i organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, krajową jednostką właściwą do kontroli i weryfikacji spełniania zasad DPL przez jednostki badawcze lub certyfikowane jednostki badawcze jest Biuro do spraw Substancji Chemicznych.

 

Uroczystego otwarcia kursu dokonali (od lewej) pan Zbigniew J. Król – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, pani Agnieszka Dudra – Inspektor do spraw Substancji Chemicznych, pan Hitoshi Someya – przewodniczący grupy roboczej OECD ds. DPL, pan Christoph Moore – wiceprzewodniczący grupy roboczej OECD ds. DPL oraz pan Richard Sigman – Head of OECD GLP and Pesticides Programmes.


 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie