Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Aktualności

Zezwolenia na stosowanie związków chromu(VI)

(29.01.2018)

Komisja Europejska jest w trakcie pracy nad projektami końcowymi decyzji udzielających zezwolenia na stosowanie związków chromu(VI), w tym tritlenku chromu używanego m.in. w chromowaniu galwanicznym, choć data ostateczna minęła już w większości przypadków. Dla tritlenku chromu był to termin 21 września 2017 r. Kilka decyzji zostało wydanych jeszcze w 207 roku.

Zgodnie z art. 58(1)(c)(ii) rozporządzenia REACH dalsi użytkownicy zaopatrywani pośrednio lub bezpośrednio przez podmiot aplikujący o zezwolenie mogą nadal stosować daną substancję po dacie ostatecznej dopóki Komisja nie wyda zezwolenia. Z możliwości tej można skorzystać pod warunkiem, że aplikujący złożył wniosek przed ostatecznym terminem składania wniosków ustalonym dla danej substancji (w przypadku tritlenku chromu był to 21 marca 2016).
Po wydaniu decyzji przez Komisję i udzieleniu zezwolenia dalsi użytkownicy stosujący substancję objętą zezwoleniem muszą w ciągu 3 miesięcy poinformować Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) o jej wykorzystywaniu (art. 66 rozporządzenia REACH). Numer udzielonego zezwolenia powinien zostać umieszczony na etykiecie przez posiadaczy zezwoleń oraz dalszych użytkowników. Karta charakterystyki substancji powinna zostać zaktualizowana i przesłana w dół łańcucha dostaw. Należy pamiętać, że zezwolenie otrzymuje się na konkretne zastosowanie danej substancji. Dalsi użytkownicy mogą stosować substancje objęte zezwoleniem zgodnie z warunkami udzielonego zezwolenia.

Dalsze informacje oraz listę decyzji udzielających zezwolenia można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej pod adresem link
Informacje o przedkładaniu zgłoszeń przez dalszego użytkownika można znaleźć na stronie link
 


 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie