Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Aktualności

Metanol

(23.04.2018)

!nformujemy, że w dniu 18 maja 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/589 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do metanolu.

WAŻNE!

Jednocześnie zwracamy uwagę, że przepisy zawierają błąd redakcyjny dotyczący daty obowiązywania przepisów określonych w załączniku do rozporządzenia, który zostanie skorygowany przez Komisję Europejską na drodze corrigendum.

Obowiązujące opublikowane brzmienie: 

„69. Metanol
Nr CAS 67-56-1
Nr WE 200-659-6Nie jest wprowadzany do obrotu do powszechnej sprzedaży po dniu 9 maja 2018 r. w płynach do spryskiwaczy szyb samochodowych lub do odmrażania szyb samochodowych, w stężeniu równym lub większym niż 0,6 % masowo.”

zostanie poprawione i zmienione na datę: …(…) po dniu 9 maja 2019 r. (…)…

link do polskiej wersji językowej

link do angielskiej wersji językowej


 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie