Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Aktualności

Konsultacje społeczne dotyczące zharmonizowanej klasyfikacji substancji 7-oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]heptane; 1,2-epoxy-4-epoxyethylcyclohexane; 4-vinylcyclohexene diepoxide (CAS 106-87-6)

(21.08.2018)

Europejska Agencja Chemikaliów ogłosiła konsultacje społeczne odnośnie zharmonizowanej klasyfikacji dla substancji 7-oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]heptane; 1,2-epoxy-4-epoxyethylcyclohexane; 4-vinylcyclohexene diepoxide (CAS 106-87-6).

Termin zgłaszania uwag upływa 19 października 2018 r.

 

W dniu 20 sierpnia 2018 r. Europejska Agencja Chemikaliów ogłosiła konsultacje społeczne odnośnie zharmonizowanej klasyfikacji dla substancji 7-oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]heptane; 1,2-epoxy-4-epoxyethylcyclohexane; 4-vinylcyclohexene diepoxide (CAS 106-87-6).


Termin zgłaszania uwag dla powyżej wymienionych substancji upływa 19 października 2018 r., godz. 23.59 czasu EET (czasu w Helsinkach).


Dla substancji 7-oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]heptane; 1,2-epoxy-4-epoxyethylcyclohexane; 4-vinylcyclohexene diepoxide (CAS 106-87-6) wnioskodawca zaproponował następującą zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie (CLH):
Carc. 1B, H350
Repr. 1B; H360F
Acute Tox. 4; H332
Acute Tox. 3; H311
dermal: ATE = 680 mg/kg bw
inhalation: ATE = 4.656 mg/L


ECHA zachęca wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania uwag w odniesieniu do propozycji klasyfikacji substancji 7-oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]heptane; 1,2-epoxy-4-epoxyethylcyclohexane; 4-vinylcyclohexene diepoxide w zakresie toksyczności ostrej, działania mutagennego na komórki rozrodcze, rakotwórczości oraz działania szkodliwego na rozrodczość.

Link do strony internetowej ECHA dotyczącej konsultacji społecznych dla tej substancji TUTAJ


 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie