Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Aktualności

Konsultacje społeczne dotyczące zharmonizowanej klasyfikacji substancji 2-Fenoksyetanol (CAS 122-99-6)

(20.09.2018)

Europejska Agencja Chemikaliów ogłosiła konsultacje społeczne odnośnie zharmonizowanej klasyfikacji dla substancji 2-Fenoksyetanol (CAS 122-99-6).

Termin zgłaszania uwag upływa 16 listopada 2018 r.

----------

 

 

W dniu 17 września 2018 r. Europejska Agencja Chemikaliów ogłosiła konsultacje społeczne odnośnie zharmonizowanej klasyfikacji dla substancji 2-Fenoksyetanol (CAS 122-99-6).

Termin zgłaszania uwag dla powyżej wymienionych substancji upływa 16 listopada 2018 r., godz. 23.59 czasu EET (czasu w Helsinkach).

Dla substancji 2-Fenoksyetanol (CAS 122-99-6) wnioskodawca zaproponował następującą zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie (CLH):
Acute Tox. 4, H302,
Eye Dam. 1, H318,
STOT SE 3, H335
Oral: ATE = 1394 mg/kg bw

ECHA zachęca wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania uwag w odniesieniu do propozycji klasyfikacji substancji 2-Fenoksyetanol w zakresie następujących klas: toksyczność ostra, poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy, działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe oraz działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie.

Link do strony internetowej ECHA dotyczącej konsultacji społecznych dla tej substancji TUTAJ

 


 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie