Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Aktualności

Konsultacje publiczne w sprawie proponowanych ograniczeń dla wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)

(21.09.2018)

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych w sprawie planowanych ograniczeń dla wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA):

  1. benzo[a]piren (BaP), CAS 50-32-8, WE 200-028-5,
  2. benzo[e]piren (BeP), CAS 192-97-2, WE 205-892-7,
  3. benzo[a]antracen (BaA), CAS 56-55-3, WE 200-280-6,
  4. chryzen (CHR), CAS 218-01-9, WE 205-923-4,
  5. benzo[b]fluoranten (BbFA), CAS 205-99-2, WE 205-911-9,
  6. benzo[j]fluoranten (BjFA), CAS 205-82-3, WE 205-910-3,
  7. benzo[k]fluoranten (BkFA), CAS 207-08-9, WE 205-916-6,
  8. dibenzo[a,h]antracen (DBahA), CAS 53-70-3, WE 200-181-8.

Państwo członkowskie Holandia przygotowała wniosek w sprawie planowanych ograniczeń regulowanych przepisami załącznika XVII dla WWA. Złożony wniosek dotyczy ograniczenia wprowadzania do obrotu granulatu (i innego podłoża) służącego jako wypełnienie materiału wykorzystywanego do budowy sztucznej murawy, podłoża na placach zabaw lub w obiektach sportowych. Ograniczenie dotyczy przypadku, gdy materiały te zawierają więcej niż 17 mg/kg sumy ośmiu wymienionych substancji WWA w zakresie regulowanym w propozycji nowego wpisu 50 do załącznika XVII rozporządzenia REACH.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane strony poprzez wypełnienie kwestionariusza w języku angielskim dostępnego na tronie ECHA. Kwestionariusz, wszelkie dokumenty źródłowe oraz więcej informacji w tym temacie można znaleźć na stronie ECHA TUTAJ

Konsultacje rozpoczęły się w dniu 19 września 2017 r. i będą trwały do 19 marca 2019 r.


 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie