Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Aktualności

Poison Centres Notification Portal (PCN)

(12.10.2018)

Zaproszenie do wzięcia udziału w testowaniu narzędzia informatycznego ułatwiającego wypełnianie obowiązków wynikających z art. 45 CLP.

Na mocy obowiązujących przepisów załącznika VIII (rozporządzenie (WE) nr 2017/542) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP) Europejska Agencja Chemiczna (ECHA) opracowuje specjalny portal internetowy – Poison Centres Notification Portal (PCN) umożliwiający przygotowanie i przedłożenie informacji istotnych dla opracowania środków profilaktycznych i leczniczych, w szczególności w przypadkach nagłego zagrożenia zdrowia. Obowiązek przedłożenia powiadomienia spoczywa na importerach i dalszych użytkownikach wprowadzających do obrotu mieszaniny stwarzające zagrożenie.

Zanim narzędzie informatyczne zostanie ostatecznie udostępnione, będzie testowane przez potencjalnych użytkowników - reprezentujących przemysł i urzędy właściwe. Testy będą przeprowadzane w trzech etapach na następujących poziomach:

Etap 1.    Test systemu składania wniosków -przedstawiciele przemysłu
Etap 2.    Testowanie narzędzia online do przygotowania powiadomień – przedstawiciele przemysłu
Etap 3.    Test pobierania dokumentacji przez organy wyznaczone z godnie z art. 45 rozporządzenia CLP – wyznaczone organy

Mając powyższe na uwadze ECHA zaprasza zainteresowane przedsiębiorstwa do wzięcia udziału w rozpoczętych już testach dotyczących etapu 1 i 2. Biorąc pod uwagę charakter testów, na tym etapie będą zaangażowani wyłącznie przedstawiciele przemysłu, którzy posiadają już doświadczenie z programem IUCLID.

Prace będą prowadzone zgodnie z metodologią i harmonogramem opisanym w ZAŁĄCZNIKU

UWAGA:
Ponieważ testowanie portalu już się rozpoczęło prosimy o jak najszybsze zgłaszanie się. Chęć uczestnictwa w testowaniu aplikacji w etapach 1 i 2 należy zgłosić wraz z nazwiskiem i danymi kontaktowymi wyznaczonej osoby wysyłając wiadomość na adres: akwiatkowska@chemikalia.gov.pl
 


 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie