Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Aktualności

Konsultacje publiczne w sprawie proponowanych ograniczeń dla dimetyloformamidu (N, N-dimethylformamide, DMF)

(27.03.2019)

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych w sprawie planowanych ograniczeń dla dimetyloformamidu (N, N-dimethylformamide, DMF) (CAS 68-12-2, WE 200-679-5).

Włochy jako państwo członkowskie przygotowały wniosek w sprawie planowanych ograniczeń regulowanych przepisami załącznika XVII dla DMF. Złożony wniosek dotyczy ograniczenia produkcji DMF oraz wszystkich przemysłowych i profesjonalnych zastosowań w stężeniu równym lub wyższym niż 0,3% (niezależnie od jego czystości), jeśli w normalnych warunkach działania ekspozycja pozostanie poniżej wartości pochodnego poziomu niepowodującego zmian (DNEL) obliczonego dla pracowników poddanych długotrwałemu narażeniu przez drogi oddechowe (3,2 mg/m3) oraz narażeniu przez skórę (0,79 mg/kg masy ciała/dzień). Obie wartości DNEL uzyskano zgodnie z odpowiednimi wytycznymi ECHA.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane strony poprzez wypełnienie kwestionariusza w języku angielskim dostępnego na tronie ECHA. Kwestionariusz, wszelkie dokumenty źródłowe oraz więcej informacji w tym temacie można znaleźć na stronie ECHA (link).

Konsultacje rozpoczęły się w dniu 19 grudnia 2018 r. i będą trwały do 19 czerwca 2019 r


 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie