Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Aktualności

Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

(05.04.2019)

W dniu 4 kwietnia 2019 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw (poz. 638) ustawę z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/638

Celem ustawy jest doprecyzowanie dotychczasowych przepisów oraz dostosowanie ich do rozwiązań przyjętych w aktach prawa europejskiego. Ustawa wchodzi w życie w dniu 19 kwietnia 2019 r., z wyjątkiem części przepisów, które wchodzą w życie w dniu 5 kwietnia 2019 r.

Ustawa nowelizująca wprowadza m. in. regulacje dotyczące:

- katalogu danych, które nie są uznawane za tajemnicę handlową, np. informacje dotyczące użycia i ilości dodatków innych niż środki aromatyzujące oraz badań i danych dotyczących toksyczności i właściwości uzależniających;

- uprawnienia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej do pobrania próbek papierosów w celu weryfikacji poziomu wydzielanych substancji szkodliwych w dymie papierosowym,

- zasad wydawania niepowtarzalnego identyfikatora (producent lub importer wyrobów tytoniowych przeznaczonych na rynek Unii Europejskiej jest obowiązany do zapewnienia oznaczenia opakowania jednostkowego wyrobów tytoniowych niepowtarzalnym identyfikatorem drukowanym lub umieszczanym w sposób nieusuwalny i trwały);

- podmiotu uprawnionego do generowania i wydawania niepowtarzalnego identyfikatora (wymaganego przepisami UE);

- maksymalnej opłaty za wygenerowanie i wydanie jednego niepowtarzalnego identyfikatora oraz obowiązku producentów lub importerów wyrobów tytoniowych przeznaczonych na rynek krajowy do występowania o niepowtarzalny identyfikator do podmiotu wydającego identyfikator, zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/574;

- sposobu składania oświadczeń w zgłoszeniach papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych w zakresie zgodności procesu produkcji, odpowiedzialności za jakość i bezpieczeństwo oraz spełniania przez zgłaszającego kryteriów uznania za mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę;

- uprawnienia osoby wyznaczonej do kontaktu na terytorium Unii Europejskiej do odbioru pism kierowanych do producenta lub importera, który dokonał zgłoszenia papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych;

- obowiązku zgłoszenia papierosa elektronicznego lub pojemnika zapasowego przez każdego importera, jeśli wyrób ten nie został zgłoszony przez producenta;

- właściwego formatu przekazywania i udostępniania informacji o wyrobach ziołowych do palenia;

- sankcji za udostępnianie po raz pierwszy w celu dalszej sprzedaży albo udostępnianie po raz pierwszy w celu wprowadzenia do obrotu wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych, w stosunku do których wydano decyzję stwierdzającą, że dokumentacja dotycząca tego wyrobu jest niekompletna lub zawiera dane wskazujące na niezgodność wyrobu z ustawą lub aktami delegowanymi;

- sankcji za udostępnianie po raz pierwszy w celu dalszej sprzedaży albo udostępnianie po raz pierwszy w celu wprowadzenia do obrotu wyrobów tytoniowych, wyrobów ziołowych do palenia, bez dopełnienia obowiązku przekazania jednorazowej informacji dotyczących tych wyrobów Inspektorowi do spraw Substancji Chemicznych.


 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie