Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Aktualności

Konsultacje publiczne w sprawie proponowanych ograniczeń dla formaldehydu i substancji uwalniających formaldehyd ("formaldehyde and formaldehyde releasers").

(10.04.2019)

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych w sprawie planowanych ograniczeń dla formaldehydu (nr CAS 50-00-0; nr WE 200-001-8) i substancji uwalniających formaldehyd w wyrobach stosowanych przez konsumentów.

Formaldehyd jest wysoce reaktywnym, silnie toksycznym gazem i genotoksycznym czynnikiem rakotwórczym. Formaldehyd uwalnia się  w pomieszczeniach w formie gazowej z wyrobów wytwarzanych przy użyciu substancji na bazie formaldehydu. Światowa organizacja Zdrowia (WHO) ustanowiła wytyczne jakości powietrza w pomieszczeniach. Bezpieczny próg narażenie na formaldehyd dla ogółu populacji wynosi 0,1 mg/m3. ECHA na wniosek Komisji Europejskiej przygotowała wniosek ograniczający uwalnianie formaldehydu z wyrobów o zastosowaniu konsumenckim sprzedawanych lub stosowanych w UE poniżej 0.124 mg/m3 (mierzone w powietrzu komory testowej).

W konsultacjach mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane strony poprzez wypełnienie kwestionariusza w języku angielskim dostępnego na tronie ECHA. Kwestionariusz, wszelkie dokumenty źródłowe oraz więcej informacji w tym temacie można znaleźć na stronie ECHA (link).

Konsultacje rozpoczęły się w dniu 22 marca 2019 r. i będą trwały do 20 września 2019 r.

W trakcie sześciomiesięcznego okresu konsultacji społecznych możliwe jest przesłanie więcej niż jednego komentarza. Biorąc udział w konsultacjach, prosimy o wzięcie pod uwagę, kiedy poszczególne aspekty wniosku zostaną omówione na posiedzeniach plenarnych Komisji i odpowiednio zaplanować termin ich składania:

 

Komitet

Posiedzenie plenarne Komitetu (czas)

Komitet ds. Oceny Ryzyka (RAC)

Komitet ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych (SEAC)

1. (2,5 miesiąca  od rozpoczęcia konsultacji)

Weryfikacja proponowanego zakresu. Podsumowanie zagrożeń i rozpoczęcie wstępnej dyskusji na temat narażenia / ryzyka.

 

Weryfikacja proponowanego zakresu.

Podsumowanie kosztów proponowanego ograniczenia i przeprowadzenie wstępnych dyskusji na jego temat

2. (5,5 miesiąca  od rozpoczęcia konsultacji)

Podsumowanie narażenia/ryzyka oraz podtrzymanie wstępnych dyskusji dotyczących ograniczeń.

Podsumowanie korzyści oraz podtrzymanie wstępnych dyskusji dotyczących odstępstw i proporcjonalności.

3. (8,5 miesiąca  od rozpoczęcia konsultacji)

Sfinalizowanie dyskusji na temat odstępstw. Ukończenie opinii wraz z treścią uzasadnienia i przyjęcie ostatecznej opinii.

Sfinalizowanie wniosku w sprawie proporcjonalności i zaproponowanych odstępstw. Ukończenie opinii wraz z tekstem uzasadnienia i uzgodnienie projektu opinii.

4. 

Nie dotyczy

Wyciagnięcie wniosków z kwestii poruszonych podczas konsultacji publicznych w projekcie opinii SEAC. Przyjęcie ostatecznej opinii.

 

Więcej informacji na temat procedury wprowadzania ograniczeń można znaleźć na stronie ECHA (link).


 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie