Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Aktualności

Rekomendacja ECHA w sprawie pierwszej zmiany istniejących wpisów załącznika XIV rozporządzenia REACH

(15.07.2019)

W dniu 10 lipca 2019 r. ECHA wydała zalecenie w sprawie pierwszej zmiany istniejących wpisów załącznika XIV rozporządzenia REACH.

ECHA uwzględniając opinię Komitetu Państw Członkowskich oraz uwagi otrzymane w konsultacjach publicznych zaleciła zmianę wpisów czterech ftalanów na liście  substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (załącznika XIV do rozporządzenia REACH).

Cztery ftalany bis (2-etyloheksylu) ftalanu (DEHP), ftalan benzylu butylu (BBP), ftalan dibutylu (DBP) i ftalan diizobutylu (DIBP) zostały początkowo zidentyfikowane jako substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) ze względu na ich klasyfikację jako substancje działające szkodliwie na rozrodczość. Po włączeniu do listy załącznik XIV w 2011 i 2012 r. te cztery substancje zostały dodatkowo zidentyfikowane jako mające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego, co ma wpływ na zdrowie ludzi, a w przypadku DEHP, także na środowisko.

Zalecenia ECHA są przedstawiane Komisji Europejskiej, która podejmuje ostateczną decyzję w drodze procedury komitetowej na mocy art. 133 REACH. ECHA wydaje zalecenia przynajmniej raz na dwa lata.

Gdy Komisja podejmie decyzję w sprawie zmiany, niektóre wcześniej wyłączone zastosowania będą wymagały zezwolenia.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie ECHA (link).


 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie