Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Aktualności

Konsultacje publiczne w sprawie proponowanych ograniczeń dla mikroplastików

(19.07.2019)

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych w sprawie planowanych ograniczeń dla mikropklastików.

ECHA na wniosek Komisji przygotowała wniosek w sprawie ograniczeń dla intencjonalnie dodanych mikroplastików. Propozycja dotyczy ograniczenia wprowadzenia do obrotu polimerów (definicja zgodna z art. 3 ust. 5 rozporządzenia REACH) jako substancji  lub w mieszaninie w stężeniu równym lub większym niż 0,01% w / w gdy występują w formie „mikroplastików”. Mikroplasitki to cząstki zawierające polimer w stanie stałym, które mogą zawierać dodatki lub inne substancje. Dodatkowo ≥ 1% w/w cząstek ma (I) wszystkie wymiary w zakresie 1 nm ≤ x ≤ 5 mm, lub (II) w przypadku włókien, ich długość zawiera się w przedziale 3nm ≤ x ≤ 15mm, a stosunek długości do średnicy wynosi >3.

Zaproponowane odstępstwa dotyczą polimerów występujących w przyrodzie, polimerów spełniających kryteria minimalnej biodegradowalności, zastosowania mikroplastików w obiektach przemysłowych, a także w niektórych zastosowaniach dla konsumentów lub profesjonalistów, które nie prowadzą do uwolnienia mikroplastików do środowiska. W przypadku części zastosowań objętych odstępstwem, należy zapewnić dodatkowe informacje na temat opakowań lub kart charakterystyki oraz dokonać corocznego zgłoszenia określonych informacji do ECHA.

Wniosek zawiera przepisy przejściowe dla konkretnych zastosowań. Ograniczenia wchodzą w życie stopniowo w okresie sześciu lat od wejścia w życie. Stosowania „mikroperełek” (mikroplastiki stosowane jako ścierniwo) będzie zakazane natychmiast po wejściu w życie ograniczenia.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane strony poprzez wypełnienie kwestionariusza w języku angielskim dostępnego na stronie ECHA. Kwestionariusz, wszelkie dokumenty źródłowe oraz więcej informacji w tym temacie można znaleźć na stronie ECHA (link).

Konsultacje rozpoczęły się w dniu 20 marca 2019 r. i będą trwały do 20 września 2019 r.

W trakcie sześciomiesięcznego okresu konsultacji społecznych możliwe jest przesłanie więcej niż jednego komentarza. Biorąc udział w konsultacjach, prosimy o wzięcie pod uwagę, kiedy poszczególne aspekty wniosku zostaną omówione na posiedzeniach plenarnych Komisji i odpowiednio zaplanować termin ich składania:

 

Komitet

Posiedzenie plenarne Komitetu (czas)

Komitet ds. Oceny Ryzyka (RAC)

Komitet ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych (SEAC)

1. (2,5 miesiąca  od rozpoczęcia konsultacji)

Weryfikacja proponowanego zakresu. Podsumowanie zagrożeń i rozpoczęcie wstępnej dyskusji na temat narażenia / ryzyka.

 

Weryfikacja proponowanego zakresu.

Podsumowanie kosztów proponowanego ograniczenia i przeprowadzenie wstępnych dyskusji na jego temat

2. (5,5 miesiąca  od rozpoczęcia konsultacji)

Podsumowanie narażenia/ryzyka oraz podtrzymanie wstępnych dyskusji dotyczących ograniczeń.

Podsumowanie korzyści oraz podtrzymanie wstępnych dyskusji dotyczących odstępstw i proporcjonalności.

3. (8,5 miesiąca  od rozpoczęcia konsultacji)

Sfinalizowanie odstępstw. Ukończenie opinii wraz z treścią uzasadnienia i przyjęcie ostatecznej opinii.

Sfinalizowanie wniosku w sprawie proporcjonalności i odstępstw. Ukończenie opinii wraz z tekstem uzasadnienia i uzgodnienie projektu opinii.

4. 

Nie dotyczy

Wyciagnięcie wniosków z kwestii poruszonych podczas konsultacji publicznych w projekcie opinii SEAC. Przyjęcie ostatecznej opinii.

 

Więcej informacji na temat procedury wprowadzania ograniczeń można znaleźć na stronie ECHA (link).


 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie