Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Aktualności

Konsultacje publiczne w sprawie proponowanych ograniczeń dla octamethylcyclotetrasiloxane (D4), decamethylcyclopentasiloxane (D5), dodecamethylcyclohexasiloxane (D6)

(19.07.2019)

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych w sprawie planowanych ograniczeń dla substancji :

·         octamethylcyclotetrasiloxane (D4), CAS 556-67-2, WE 209-136-7;

·         decamethylcyclopentasiloxane (D5), CAS 541-02-6, WE 208-764-9;

·         dodecamethylcyclohexasiloxane (D6), CAS 540-97-6, WE 208-762-8.

D4, D5 i D6 zostały zidentyfikowane jako substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) na podstawie ich właściwości PBT / vPvB. ECHA na wniosek Komisji przygotowała propozycję ograniczenia wprowadzania do obrotu D4, D5, D6 jako substancji, składników innych substancji lub w mieszaninie w stężeniu równym lub większym niż 0.1% w/w każdej substancji. Projekt dotyczy również ograniczenia wprowadzania do obrotu produktów do pielęgnacji ciała bez spłukiwania i innych produktów konsumenckich / profesjonalnych (np. do czyszczenia na sucho, wosków i środków polerujących, środków myjących i czyszczących) zawierających D4 / D5 / D6 w stężeniach > 0,1%. Dodatkowo ograniczenia dotyczą wprowadzania do obrotu  produktów kosmetycznych przeznaczonych do zmywania i spłukiwania, zawierających D6 w stężeniach> 0,1%.

Propozycja uwzględnia odstępstwa w zakresie wprowadzania do obrotu D5 i D6 w niektórych wyrobach medycznych oraz stosowania w pewnych okolicznościach D5 do czyszczenia na sucho. Zanim będzie można rozważyć inne odstępstwa, potrzebne będą dodatkowe informacje. 

W konsultacjach mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane strony poprzez wypełnienie kwestionariusza w języku angielskim dostępnego na stronie ECHA. Kwestionariusz, wszelkie dokumenty źródłowe oraz więcej informacji w tym temacie można znaleźć na stronie ECHA (link).

Konsultacje rozpoczęły się w dniu 20 marca 2019 r. i będą trwały do 20 września 2019 r.

W trakcie sześciomiesięcznego okresu konsultacji społecznych możliwe jest przesłanie więcej niż jednego komentarza. Biorąc udział w konsultacjach, prosimy o wzięcie pod uwagę, kiedy poszczególne aspekty wniosku zostaną omówione na posiedzeniach plenarnych Komisji i odpowiednio zaplanować termin ich składania:

 

Komitet

Posiedzenie plenarne Komitetu (czas)

Komitet ds. Oceny Ryzyka (RAC)

Komitet ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych (SEAC)

1. (2,5 miesiąca  od rozpoczęcia konsultacji)

Weryfikacja proponowanego zakresu. Podsumowanie zagrożeń i rozpoczęcie wstępnej dyskusji na temat narażenia / ryzyka.

 

Weryfikacja proponowanego zakresu.

Podsumowanie kosztów proponowanego ograniczenia i przeprowadzenie wstępnych dyskusji na jego temat

2. (5,5 miesiąca  od rozpoczęcia konsultacji)

Podsumowanie narażenia/ryzyka oraz podtrzymanie wstępnych dyskusji dotyczących ograniczeń.

Podsumowanie korzyści oraz podtrzymanie wstępnych dyskusji dotyczących odstępstw i proporcjonalności.

3. (8,5 miesiąca  od rozpoczęcia konsultacji)

Sfinalizowanie odstępstw. Ukończenie opinii wraz z treścią uzasadnienia i przyjęcie ostatecznej opinii.

Sfinalizowanie wniosku w sprawie proporcjonalności i odstępstw. Ukończenie opinii wraz z tekstem uzasadnienia i uzgodnienie projektu opinii.

4. 

Nie dotyczy

Wyciagnięcie wniosków z kwestii poruszonych podczas konsultacji publicznych w projekcie opinii SEAC. Przyjęcie ostatecznej opinii.

 


 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie