Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Prawo

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE

1. W sprawie C 535/15 (Pinckernelle)

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczący wykładni art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w sprawie wywozu substancji poza Unię bez dopełnienia obowiązku jej rejestracji w Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Link do orzeczenia w języku polskim TUTAJ
 
Link do orzeczenia w języku angielskim TUTAJ


2. W sprawie T-115/15 (Deza)

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji dyrektora wykonawczego ECHA w sprawie uzupełnienia istniejącej identyfikacji substancji ftalanu di(2-etyloheksylu) (DEHP) o nową kategorię identyfikującą ją również jako substancję zaburzającą gospodarkę hormonalną i powodującą prawdopodobne poważne skutki dla środowiska, w rozumieniu art. 57 lit. f) rozporządzenia REACH.

Link do orzeczenia w języku polskim TUTAJ


3. W sprawie T-758/15 (EDF Toruń SA)

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej niespełnienia przesłanek pozwalających na skorzystanie z opłaty ulgowej przewidzianej dla średnich przedsiębiorstw w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. 2003, L 124, s. 36).

Link do orzeczenia w języku polskim TUTAJ

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie