Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Działalność

Prekursory narkotykowe

Poniżej podajemy informacje o obowiązujących przepisach dotyczących prowadzenia operacji w zakresie prekursorów kategorii 2:

  • Podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie prekursorów narkotykowych kategorii 2 mają, zgodnie z rozporządzeniem (WE) 273/2004, obowiązek rejestracji takiej działalności. Obowiązek ten dotyczy użytkowników prekursorów kategorii 2A oraz podmiotów wprowadzających prekursory kategorii 2 do obrotu.
  • Organem odpowiedzialnym za rejestrację i prowadzenie krajowego rejestru podmiotów gospodarczych i użytkowników, którym przyznano rejestrację, zgodnie rozporządzeniem (WE) 273/2004 o prekursorach narkotykowych (art. 3 ust.6), jest – zgodnie z art. 44 ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2015.875) – Inspektor do spraw Substancji Chemicznych. Przyznanie, odmowa przyznania, zawieszenie lub unieważnienie rejestracji następuje w drodze decyzji administracyjnej.
  • Wykaz prekursorów kategorii 2 wraz z wartościami progowymi:

  L.p.

substancja

kod NS

CAS

wartość progowa

Podkategoria 2A

1

bezwodnik octowy

2915 24 00

108-24-7

100 l

Podkategoria 2B

2

kwas fenylooctowy

2916 34 00

103-82-2

1 kg

3

kwas antranilowy

2922 43 00

118-92-3

1 kg

4

piperydyna

2933 32 00

110-89-4

0,5 kg

5

nadmanganian potasu

2841 61 00

7722-64-7

100 kg

 

        oraz sole ww. substancji w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe.

UWAGA: Obowiązek rejestracji nie dotyczy użytkowników podkategorii 2B oraz podmiotów prowadzących operacje poniżej ww. wartości progowych (w skali rocznej).

Wnioski do Inspektora o uzyskanie rejestracji należy przysyłać drogą pocztową na adres Biura: ul. Dowborczyków 30/34, 90-019 Łódź.
 
Procedura rejestracji jest określona w art. 9 rozporządzenia (UE) 2015/1013, zaś zakres wymaganej we wniosku informacji podaje art. 3 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2015/1011.
 

 

Opłata skarbowa za rejestrację w zakresie prekursorów narkotykowych kategorii 2


Informujemy, że zgodnie z art. 5 i art. 6 ustawy o opłacie skarbowej dnia 16 listopada 2006 r. (tekst jednolity Dz.U.2016.1827), z chwilą złożenia wniosku o udzielenie rejestracji umożliwiającej prowadzenie operacji w zakresie prekursorów narkotykowych kat. 2, powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej. Zgodnie z załącznikiem do ww. ustawy (poz. 53) wysokość opłaty wynosi 10 zł, którą należy wnieść do właściwego organu podatkowego. Organem tym jest, ze względu na siedzibę naszego urzędu, Prezydent Miasta Łodzi.


W związku z powyższym informujemy, że do wniosku o rejestrację w zakresie prekursorów narkotykowych kategorii 2 należy dołączyć dowód zapłaty opłaty skarbowej. W przypadku niezałączenia dowodu zapłaty, Biuro, zgodnie z art. 64. § 2 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,  wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia tego braku.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie