Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Prawo / Akty prawne Unii Europejskiej

Rozporządzenia

REACH


Rozporządzenie REACH - tekst skonsolidowany
Rozporządzenie REACH - wersja skonsolidowana - stan na 01.04.2016 r.
UWAGA: Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość.


 

CLP


Rozporządzenie CLP - tekst skonsolidowany
Rozporządzenie CLP - wersja skonsolidowana - stan na 01.03.2018 r.
UWAGA: Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość.


Rozporządzenia - Przeciwdziałanie narkomanii

Rozporządzenia - Eksport - import

Rozporządzenia - Dobra Praktyka Laboratoryjna

Detergenty

Inne:

Decyzja Komisji z dnia 23 marca 2005 r. ustalająca zrewidowane ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego detergentom do ręcznego zmywania naczyń (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1026)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 340/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie opłat i należności

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 254/2013 z dnia 20 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 340/2008 w sprawie opłat i należności

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie