Strona główna BIP » Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa » Wykaz e-papierosów i pojemników zapasowych

Wykaz e-papierosów i pojemników zapasowych

Przedstawiona poniżej tabela, zawiera informacje dotyczące zgłoszeń papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych dokonanych na postawie  art. 11 b ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm). W tabeli znajdują się informacje na temat zgłoszeń kompletnych pod względem formalnym zgłoszonych do dnia upływu terminów okresów przejściowych czyli do dnia 8 marca 2017 r.  Wykaz ten zawiera informacje z uwzględnieniem ochrony tajemnicy handlowej. W wykazie znajdują się również zgłoszenia wyrobów niespełniających wymogów ustawy, które zostały zgłoszone w okresie przejściowym a które nie powinny być w obrocie po 20 maja 2017 r. 
 
Biuro do spraw Substancji Chemicznych nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłoszenia i za zgodność zgłoszonych wyrobów z przepisami ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 
Biuro do spraw Substancji Chemicznych pragnie podkreślić, że wpis do wykazu nie świadczy o zgodności produktu z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.).
 
Biuro do spraw Substancji Chemicznych nie może być stroną sporów pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą ani nie może ponosić odpowiedzialności z tytułu niewypełnienia obowiązku przez jedną ze stron.
 
Wykaz będzie aktualizowany.
Data aktualizacji: 15 lutego 2019 r.
 

Wykaz e-papierosów i pojemników zapasowych

Uprzejmie informujemy, że maksymalna dopuszczalna pojemność dla wprowadzanych do obrotu papierosów elektronicznych jednorazowego użytku, wielokrotnego napełniania i wielokrotnego ładowania (art. 11c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.)) wynosi 2 ml.