Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

CLP

Zharmonizowana Klasyfikacja i oznakowanie

Substancje dla których na poziomie Wspólnoty ustalono zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie znajdują się w załączniku VI do rozporządzenia CLP. W części 3 załącznika VI do rozporządzenia CLP znajdują się dwie tabele:

  • w tabeli 3.2 klasyfikacja substancji jest zgodna z kryteriami zawartymi w dyrektywie 67/548/EWG
  • w tabeli 3.1 znajdują się te same substancje co w tabeli 3.2, z tym że ich klasyfikacja została przełożona z kryteriów zawartych w dyrektywie 67/548/EWG do wymagań rozporządzenia CLP.

Wniosek o zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie substancji na szczeblu Wspólnoty może przedłożyć do Europejskiej Agencji Chemikaliów właściwy organ państwa członkowskiego lub producent, importer , dalszy użytkownik. Wniosek można przedłożyć w następujących przypadkach:

1) dla substancji które spełniają kryteria klasyfikacji ze względu na:

  • działanie uczulające na drogi oddechowe,
  • działanie mutagenne na komórki rozrodcze,
  • rakotwórczość,
  • działanie szkodliwe na rozrodczość,

2) dla substancji, które są substancjami czynnymi w rozumieniu dyrektywy 91/414/EWG (dyrektywa dotycząca środków ochrony roślin) lub dyrektywy 98/8/WE (dyrektywa dotycząca produktów biobójczych). Takie substancje podlegają zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowaniu ze względu na wszystkie rodzaje zagrożeń stwarzanych przez nie,

3) w indywidualnych przypadkach, jeżeli przedstawione zostanie uzasadnienie dowodzące, że istnieje potrzeba zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania na szczeblu wspólnotowym pomimo tego, że substancja nie spełnia w/w kryteriów klasyfikacji oraz nie jest substancją czynną w myśl dyrektywy 91/414/EWG czy dyrektywy 98/8/WE.

Informacje o bieżących konsultacjach dotyczących wniosków o zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie substancji znajdują się na stronach ECHA

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie